Företagsnamn
Org.nr.
Kontaktperson
Telefon/mobil
E-post
 
Postadress
Hemsida
Monternamn
   
Önskad monteryta (m2)
Elanslutning 230v     3-fas
Extra uppställningsbord
Boka bord (antal)
 
Utställarpass
Namn 1
Namn 2
Namn 3
Namn 4
 
Alla utställare förbinder sig att följa de allmänna
deltagarvillkor som gäller för Fuzz Guitar Show.